Natte natuur voor droge kelders

Water

Water is de redding van het Essenburgpark. Door de combinatie groen + waterberging kon de buurt een realistisch alternatief bieden voor de bouwplannen van de NS.

Droge voeten voor de buurt

De waterberging is klaar. De aannemer GKB heeft in het najaar van 2018 in opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, de watergangen gegraven, de oude spoorbruggen hersteld en ook twee stuwen gemaakt die van de het Essenburgpark een afgesloten badkuip maken. Er kan nu 5000m³ extra regenwater in het Essenburgpark worden opgevangen. Als het echt heel hard regent dan kan water uit de singels in deze reuze badkuip worden opgeslagen. Naar verwachting is dat één keer in de paar jaar. Deze waterberging helpt met name de buurten Middelland en het Nieuwe Westen om droge voeten te houden. Door de klimaatverandering gaat het in Nederland steeds meer regenen. Deze extra regen valt vooral tijdens hevige stortbuien. De pompen en riolen kunnen al dat water niet snel genoeg verwerken, met als gevolg dat kelders en straten vol stromen. De waterberging in het Essenburgpark gaat helpen om dit probleem te verminderen.

Natuurvriendelijke Oevers

De nieuwe waterberging in het Essenburgpark krijgt straks een natuurlijke uitstraling: kronkelig en met uitlopers en eilandjes. Het water krijgt natuurvriendelijke oevers. Dus geen scherpe harde kanten zoals nu in de Essenburgsingel, maar glooiende, flauw aflopende randen. Voor planten, insecten, vissen en vogels is dit ideaal. Sommige soorten houden van wat dieper water, andere van de grens tussen land en water of juist de droge oever. Op die manier is er optimaal ruimte voor een grote diversiteit aan soorten. En diversiteit is goed voor al het leven!

Een dynamisch gebied

De aanleg van de waterberging betekent een grote verandering voor de lage delen van het park. Graafmachines en vrachtwagens hebben de veengrond verplaatst. Bij de aanleg is zo veel mogelijk rekening gehouden met de bestaande bomen, maar het is onvermijdelijk dat door de invloed van het water en machines sommige bomen en struiken het loodje leggen. Nu zie je de grote watervlakte en de eilanden heel goed, maar straks komt het riet weer op en de oeverplanten die we gezaaid hebben en dan is het deels dichtgegroeid. Kortom: de waterpolder is een dynamisch gebied. Bewoners, Hoogheemraadschap en Stadsbeheer beheren samen het gebied. Dat wil zeggen dat we de natuurlijke processen een kans geven en bijsturen en het verstilde, marginale karakter van de waterpolder zo veel mogelijk behouden en beschermen.

Kijk hier voor beelden van de ontwikkeling van de waterpolder

Natuurvriendelijk beheer

Na de aanleg van het water zal het park er naar verwachting meerdere jaren over doen om een nieuw natuurlijk evenwicht te vinden. Dat is afhankelijk van de waterstand en de wisselingen daarin, de kwaliteit van het water, de mate van beheer en de aanwezigheid van planten, dieren en mensen. Met name de lage delen van het park zullen er in het begin elk jaar weer anders uitzien. We zijn heel benieuwd hoe deze ontwikkelingen gaan verlopen. Jij ook? Help ons de veranderingen vast te leggen! Op onze pagina Doen! lees je daar meer over.

De Blauwe Blob

Naast de Mevlanamoskee staat sinds 2016 een blauwe, stalen druppel. Dit bijzondere gebouwtje is een gemaal (pomp). Tot 2016 werd al het overtollige water door één gemaal nabij het Vroesenpark weggepompt in de Schie. Tegenwoordig zijn er twee gemalen, waardoor de kans op overstromingen afneemt. Dat was ook hard nodig, want de Essenburgsingel verwerkt tegenwoordig al het regenwater, dat op het reusachtige dak van Rotterdam CS valt. Bovendien zorgt de Blauwe Blob er voor, dat de waterkwaliteit in het Vroesenpark verbetert.