Blik vooruit

Door tientallen jaren van verwaarlozing is op het terrein van de spoorwegen een prachtig stuk stadsnatuur ontstaan.  In 2014 leek het erop alsof hier een eind aan zou komen door de bouw van woningen zoals de Nederlandse Spoorwegen voorstond.  De projectorganisatie van gemeente en de spoorwegen trof ons echter tegenover zich: De Pluktuin, Ieders Tuin en de Spoortuin, drie goed georganiseerde buurtinitiatieven.

‘Voor de gemeente is het Essenburgpark een unieke kans, want het ligt er grotendeels al en wij, de buurtinitiatieven, zorgen voor het beheer. Dus zo makkelijk en goedkoop krijg je het nooit meer!’

We lobbyden intensief voor het behoud van het gebied als groene én sociale ruimte. We wisten een aantal mensen in de gemeente te overtuigen. De ecologen, beheerders vonden het idee van een wild park interessant. Bovendien had de coalitie van Leefbaar Rotterdam, CDA en D’66 besloten een nieuw stadspark in Rotterdam te maken en ons argument dat het Essenburgpark er al lag en bovendien heel goedkoop was om te maken vond weerklank. In 2014 nam de gemeenteraad unaniem de motie: ‘Help het ons zelf te doen!’. Dit maakte de het mogelijk om geld te reserveren voor de aankoop van het terrein. In december 2017 is de koop van de grond door de gemeente afgesloten. Die tijd is volop benut om plannen te maken…

Water in het Essenburgpark

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zoekt plekken om wateropvang te realiseren voor klimaatbestendige wijken. De bewoners van het Essenburgpark hebben het waterschap uitgenodigd om dit in het Essenburgpark te doen. Hier kan op een goedkope en groene manier water gebufferd worden als het hard regent. Straks komt het laagste deel van het park deels onder water te staan. Het bestaande netwerk van sloten en singels kan hiervoor gebruikt worden. Hiervoor zullen we ze moeten uitbaggeren en beter verbinden. In het deel van de lage polder is de bodem zo laag, dat het vanzelf onder loopt bij hevige regen. Hier komt 5000 m3 wateropvang door hier en daar de bodem aan te passen. Het Essenburgpark wordt straks waterrijk.

Geleidelijke verandering

Het Essenburgpark is al een fijne plek om te zijn en heeft een prachtige variatie in begroeiing en sferen dankzij zijn lange geschiedenis. We zijn dan ook kritisch op veranderingen en toevoegingen. Alleen als het echt noodzakelijk is zoals voor het maken van de wateropvang laten we grootschalige ingrepen in het gebied toe. Het meeste wat we doen valt onder de noemer slim beheer en het mogelijk maken van passende activiteiten.

‘Het Essenburgpark kent een groeimodel: het park zal letterlijk en figuurlijk op natuurlijke wijze uitgroeien tot een sociaal en ecologisch rijk gebied.’

Zo staat het te lezen in het Programma van Eisen dat de afdeling Stadsontwikkeling van de gemeente heeft opgesteld.

Entree’s en verbindingen

Het Essenburgpark is straks elke dag open. ‘s Avonds sluiten we het park af door de hekken te sluiten. Hiervoor zullen we de komende tijd hekken maken die passen bij het park. De twee entree’s van het park gaan we aantrekkelijker en duidelijker maken. De RFC-weg langs de woningen en bedrijven krijgt een nieuwe landelijke inrichting en er komt minder parkeren. De entree bij het Marnix Gymnasium maken we met een bomenlaan die recht op de Essenburgsingel uitkomt. Op langere termijn willen we ook een voetgangersbrug over de Diergaardetunnel maken zodat je straks naar de Spoortuin kunt wandelen. Voor het maken van de Groene Connectie, een wandelroute door Delfshaven van 8 km, is een goede fiets- en wandelbrug over de Schie nodig. Daarmee kan je van het Essenburgpark straks naar Spoordijk Spangen en het Dakpark lopen.

Help mee met de plannen

Veel ideeen voor het Essenburgpark zijn al concreet en zullen in het komend jaar met hulp van de gemeente en het waterschap gerealiseerd worden. Maar we willen nog meer, zoals de bruggen naar Spoortuin en Spoordijk Spangen! Heb je ideeën, of wil je helpen met fondsenwerving en organisatie? Neem contact met ons op en kijk op de doen pagina.