Het Essenburgpark is onderdeel van het netwerk van buurtinitiatieven in Delfshaven.

Verbinding

Het Essenburgpark zou niet bestaan als niet allerlei mensen en organisaties er voor hadden geknokt om deze groene plek te behouden. Wat begon als de samenwerking van de drie buurtinitiatieven: de Pluktuin, Iedertuin en de Spoortuin groeide uit tot een brede samenwerking met de andere groeninitiatieven in Delfshaven.

Een wandeling van 8 kilometer

Onder de noemer Groene Connectie bouwen we samen met deze initiatieven aan een verbindende route van 8 kilometer die via de Havenspoorlijn, de Schiehavens en de Heemraadsingel loopt. Langs deze route organiseren 12 buurtinitiatieven activiteiten in het groen, zijn er bijzondere plekken waar je kunt meedoen. Kijk hier voor meer informatie over de Groene Connectie.

Titel

Het Essenburgpark verbind

Als je samen in de buitenruimte werkt, je zorgt er bijvoorbeeld voor dat de paden niet overwoekeren, dan voel je je verbonden met een plek en met elkaar. Er zijn allerlei werkgroepen ontstaan in het Essenburgpark. Er is een groep die voor de opening van de poorten zorgt en nu de distels in toom houdt. Maar je kunt ook alleen aan de slag, opruimen, insecten determineren. Dat zijn allemaal waardevolle bijdragen aan het Essenburgpark in wording. En het geeft mensen een gevoel van voldoening en betrokkenheid. Verbinding dus.

Werkgroep Essenburgpark

We willen het Essenburgpark met drie partijen gaan beheren. Dat is een uitdaging. Voor gemeente en hoogheemraadschap is beheer een wettelijke taak. Het zijn organisaties met protocollen en vaste budgetten. Maar voor ons, de buurtinitiatieven, is samen werken in het groen een kernwaarde. Het sociale aspect is belangrijk maar ook de verbinding die mensen met gebied hebben. Daar moet je voorzichtig mee zijn. Hoe voorkom je dat de ene partij uit het oogpunt van efficiency iets weghaalt, waar de andere partij waarde aan hecht en graag had willen behouden? Het Hoogheemraadschap Van Schieland en de Krimpenerwaard heeft het initiatief genomen tot de ‘Werkplaats Essenburgpark’. Daarin zitten we met de sleutelfiguren van de drie partijen aan tafel, wisselen we verhalen uit en praten we over wat ons verbindt. Dankzij dergelijke gesprekken zijn we elkaar beter gaan begrijpen en hebben we helderder voor ogen hoe de rolverdeling en de aanpak in het park wordt’. We moeten het samen doen.

De boom van Peter

Dankzij de werkplaats kennen we elkaar en weten wie welke verantwoordelijkheid draagt. Een belangrijk verhaal dat we gedeeld hebben gaat over de omgevallen boom in de Essenburgsingel. Deze boom is in de Essenburgsingel omgevallen. Dat levert veel waarde op voor de ecologie en is ook een leuk speelobject. Normaal zou het hoogheemraadschap de boom verwijderen. Peter Dullaard, peilbeheer van het Hoogheemraadschap, probeert zijn organisatie ervan te overtuigen hem te behouden.