Zij helpen ons het zelf te doen!

Samenwerking

Om het Essenburgpark tot stand te brengen hebben we als initiatiefnemers samenwerking gezocht verschillende partijen die belang hechten aan groen voor een duurzaam, sociaal en aantrekkelijk woonmilieu. Op de eerste plaats is dat de Gebiedscommissie Delfshaven die het Essenburgpark plan vanaf dag één heeft ondersteund. Later heeft de Gebiedscommissie een financiële bijdrage verstrekt. De gemeente Rotterdam heeft ons zowel organisatorisch als financieel ondersteunt door het terrein van NS Vastgoed te kopen en door het project van transformatie tot openbaar terrein te begeleiden. Zo gaat de gemeente de entree’s realiseren en de RFC-weg verbeteren. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft de uitvoering en het medebeheer van de waterbuffer op zich genomen.

Financiële ondersteuning hebben we gekregen van de Gebiedscommissie Delfshaven, van de gemeente Rotterdam via het programma Citylab010 en van het Fonds Creatieve Industrie.

Groene Connectie

Het Essenburgpark is een belangrijke schakel in de Groene Connectie. Dit is een samenwerking van een groot aantal Delfshavense groeninitiatieven praktisch en financieel ondersteund door de GGD. De Groene Connectie verknoopt de groene buitenruimte van Delfhaven tot een lintpark van 8 kilometer lang waar mensen tuinieren, bewegen, samen koken en eten, rust vinden of aan het werk gaan en zo hun weg terugvinden naar de maatschappij. Langs de Groene Connectie ontwikkelt zich nieuwe natuur binnen de historische kaders van de Havenspoorlijn, het singelplan van Rose en de Schiehavens.