Samen stadsnatuur maken

Het Essenburgpark

Het Essenburgpark is een nieuw, uitdagend stadsnatuurgebied in Rotterdam-West. Het ligt tussen de spoorbaan Rotterdam-Schiedam en de Essenburgsingel in de wijk Delfshaven. Het gebied was tot 2017 eigendom van de Nederlandse Spoorwegen. Wij, buurtbewoners, maken er nu een openbaar stadsnatuurgebied van. Een plek waar iedereen zich welkom voelt.

Een plek die door de inzet van de buurt tot bloei komt.

Er komt ook veel ruimte voor het water. Dit helpt de wijk om droge voeten te houden. In het Essenburgpark werken bewoners samen met het waterschap en de gemeente. Meer weten over onze plannen?

Hoe het Essenburgpark ontstond

In hun streven om van het gebied een park voor iedereen te maken, vonden de bewoners een deel van het gemeentelijk apparaat en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard aan hun zijde. Onder deze druk besloot de NS te stoppen met haar pogingen het gebied te bebouwen en het voor een schappelijke prijs aan de gemeente te verkopen. Eind 2015 maakte de gemeenteraad van Rotterdam hier geld voor vrij. Toen kon het plannenmaken beginnen.

Na tientallen jaren van verwaarlozing wilde de Nederlandse Spoorwegen vanaf 2008 het gebied bebouwen. Maar buurtbewoners verenigd in De Pluktuin, De Spoortuin en Ieders Tuin zagen de schoonheid van de verwilderde natuur, de verstilling en de geschiedenis van de plek en lobbyden intensief voor het behoud van het gebied als groene én sociale ruimte.

Ons plan voor behoud van stadsnatuur

Op het plan zie je dat de verschillende sferen van het gebied die in de loop der jaren ontstaan zijn ook in de toekomst het park zullen bepalen. Hiervoor moeten we goed beheren. Dit doen de bewoners samen met de Groene Connectie en met welzijnspartijen, scholen en zorginstellingen. Straks zal het waterschap zorgen voor de aanleg en het beheer van de waterberging. De gemeente ondersteunt het Essenburgpark met kennis en geld. Meer weten over deze co-creatie met bewonersinitiatieven? Klik hier.

Ooit was het Essenburgpark een weidse polder met sloten. Met de komst van het spoor werd het gebied begrenst. Later volgden sportvelden, bedrijven en volkstuinen. De spoordijk, de sloten, de bruggetjes en de verweesde appelbomen die je er nu kunt zien, zijn restanten van die verdwenen activiteiten. In het Essenburgpark lijkt de tijd langzamer te gaan. Meer weten over de geschiedenis?