Het laatste stukje polder is lekker nat!

De Waterpolder

Honderdtien jaar geleden geleden was dit stuk Essenburgpark onderdeel van de Blijdorpse polder, een boerengemeenschap van veehouders onder de rook van Rotterdam. Achter de boerderijen aan de Beukelsdijk lagen lange weilanden met sloten die onder het spoor doorliepen. De sloten waarvan er nog twee in het gebied zijn, waterden af op de middenwetering en van daaruit op de Rotterdamse Schie met behulp van de Blijdorpse molen. Het lage deel van het Essenburgpark, noemen we de Waterpolder. Het is niet veel veranderd sinds het boeren land was. De tuinders die hier decennia lang moestuinen van de NS huurden zijn weg. Sporen van hun aanwezigheid in de vorm van lupine, bamboe en appelboom kun je nog in de Waterpolder aantreffen.

Hier komt 5000m3 waterbuffer

Met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard gaan we hier een groene waterbuffer maken. Dat wil zeggen dat we gebruik maken van bestaande sloten en het lage terrein om, als het hard regent, water o te slaan zodat de straten in de omgeving niet onderlopen.
2019-02-03T22:29:43+00:00